Aktuální státní svátky a dny pracovního volna v Německu

 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

Státní svátky Německo

Německé státní svátky jsou upomínkou na významné události a společně se dny pracovního klidu i vítaným odpočinkem pro pracující.

Státní svátky a dny pracovního klidu - Německo 2018

Některé německé státní svátky jsou celostátní a jiné se slaví pouze v jednotlivých spolkových zemích.

 • 1. ledna - Nový rok - Neujahr (všechny spolkové země)
 • 6. ledna - Tři králové (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko)
 • 30. března - Velký pátek - (všechny spolkové země) - Pohyblivý svátek
 • 2. dubna - Velikonoční pondělí (všechny spolkové země) - Pohyblivý svátek
 • 1. května - Svátek práce - Tag der Arbeit (všechny spolkové země)
 • 10. května - Nanebevzetí Ježíše Krista (všechny spolkové země) - Pohyblivý svátek
 • 21. května - Svatodušní pondělí (všechny spolkové země) - Pohyblivý svátek
 • 31. května - Boží tělo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí) - Pohyblivý svátek
 • 15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie (Sársko, Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem)
 • 3. října - Den německé jednoty Tag der deutschen Einheit - (všechny spolkové země)
 • 31. října - Den reformace (Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko)
 • 1. listopad - Svátek Všech svatých (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko)
 • 21. listopad - Den pokání a modliteb (Sasko) - Pohyblivý svátek
 • Vánoční svátky v Německu

Svátky v Německu