Vánoční svátky v Německu

Vánoce patří i v Německu k nejvýznamnějším svátkům v roce.

V Německu nenosí dárky Ježíšek, jak ho známe v čechách, ale vánoční muž - Weihnachtsmann. Další odlišností oproti českým Vánocům jsou vánoční pyramidy, které jsou obdobou nám dobře známých betlémů.

Vánoční slovníček

  • Vánoční stromeček - Der Christbaum
  • Štědrovečerní večeře - Das Festessel
  • Cukroví - Das Naschwerk
  • Dárky - Die Geschenke
  • Ježíšek - Weihnachtsmann (nosí dárky na severu Německa)
  • Ježíšek - Christkind (Bavorsko a Bádensko-Württembersko)

Vánoce v Německu

  • 24. prosince - Štědrý den - Heiligabend
  • 25. prosince - 1. svátek vánoční - Erster Weihnachtsfeiertag (všechny spolkové země)
  • 26. prosince - 2. svátek vánoční - Zweiter Weihnachtsfeiertag (všechny spolkové země)

Svátky v Německu