Aktuální státní svátky a ostatní významné dny v ČR

  • 1. května - Svátek práce
  • 1. máj - Svátek zamilovaných
  • 8. května – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě)

Aktuální státní svátky a dny pracovního volna v Německu

  • 1. května Svátek práce
  • 10. května Nanebevzetí Ježíše Krista

Nadcházející státní svátky a dny pracovního klidu v Rakousku

  • 1. května – Svátek práce
  • 10. května - Nanebevzetí Ježíše Krista
  • 20. května – Svatodušní neděle
  • 21. května – Svatodušní pondělí
  • 31. května – Boží tělo

Aktuální státní svátky